Policy för skydd och hantering av personuppgifter (GPDR)

Varför ska jag läsa denna policy?

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi på Move Breathe Pause (organisationsnummer 802532-2523) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter om du anmäler sig som medlem, deltar i våra aktiviteter, skänker donationer, prenumererar på vårt nyhetsmail, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar Move Breathe Pause, där uppföljande hantering från Move Breathe Pause krävs.

I dessa fall medger du att uppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna policy.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att driva verksamheten i Move Breathe Pause. Det inkluderar:

Medlemskap
När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Move Breathe Pause medlemsregister.

I samband med att du blir medlem kan uppgifter om exempelvis om man har/har haft cancer eller om man är anhörig efterfrågas.  Uppgiften är frivillig och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sända information och exempelvis enkäter/undersökningar. De är helt och hållet för Move Breathe Pause interna bruk.

Personuppgifterna vi registrerar är namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer/mobilnummer, e-post, samt om du har/har haft cancer eller om man är anhörig (när det frivilligt uppges).

Deltagande i aktiviteter
När du anmäler dig och deltar i våra aktiviteter samtycker du till att personuppgifterna sparas och lagras av Move Breathe Pause.

Personuppgifter vi registrerar är namn, telefonnummer/mobilnummer samt e-post.

Vid donation
När du anmäler att du vill skänka eller då du skänker en donation, samtycker du till att personuppgifterna sparas och behandlas av Move Breathe Pause.

Personuppgifter vi registrerar är namn, mobilnummer, e-post samt specifika uppgifter om donation, exempelvis skänkt belopp, betaldatum.

Hur kommer ni att använda min information?

För att hantera vårt åtagande till dig och för att ge dig korrekt information, så sparar vi information rörande ditt medlemskap, deltagande i aktiviteter, donationsgivande, prenumerationer på nyhetsbrev eller annan kommunikation med oss som det förväntas återkoppling till dig från Move Breathe Pause.

Personuppgifterna du lämnar använder vi för egen statistik och för att kunna ansöka om anslag/stipendier. Uppgifterna kan också komma att användas för informationsändamål för uppföljning och utveckling av Move Breathe Pauses verksamhet.

Vi kommer inte att samla in mer information om dig än vad som är nödvändigt.

Vart har ni min information?

Move Breathe Pause ansvarar för personuppgifterna som hålls i våra egna system och på vår egen webbplats. I de fall du valt att delta i aktiviteter som kräver bokning genom vårt bokningssystem Boka Mera så finns de uppgifter du anger vid anmälan även i deras säkra system.

Vem delar ni min information med?

Dina personuppgifter hanteras av Move Breathe Pause. Move Breathe Pause säljer eller för inte dina kontaktuppgifter vidare. Uppgifter kan komma att delas med en samarbetspartner för till exempel distribution av nyhetsmejl eller vid ansökan av anslag/stipendier. Detta sker då på ett säkert sätt till samarbetspart som förbundit sin hantering av detta via ett personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på en sådan part kan vara ett tryckeri eller IT-leverantör.

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Hur länge kommer ni ha min information?

Så länge aktivitet pågår, dvs exempelvis aktivt medlemskap, skänker donation så håller Move Breathe Pause dina personuppgifter uppdaterade. Efter eventuellt avslut eller inaktivitet av givande, behåller Move Breathe Pause dina uppgifter i max 3 år varefter samtliga uppgifter rensas.

Vad har jag rätt till?

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade av Move Breathe Pause. Om du vill avsluta prenumeration på nyhetsbrev, eller ta del av, korrigera eller överföra uppgifterna vi har registrerade meddelar du oss via info@movebreathepause.se.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register och detta anmäls till oss på e-post: info@movebreathepause.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera uppdateringarna på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 2021-03-22.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: info@movebreathepause.se.

Föreningsnamn: Move Breathe Pause, info@movebreathepause.se, org nr 802532-2523