move breathe pause

Vid en cancerdiagnos finns det behov av mycket mer än bara medicinsk behandling. Du kan behöva känslomässigt stöd och praktiska råd, en plats att gå till där du kan träffa andra som varit med om samma sak.

Move Breathe Pause’s vision är att bidra med stöd, information och aktiviteter för att främja välmående och hälsa för cancerberörda. Vi erbjuder en plats utanför sjukhusmiljö där personer vars liv tagit samma skarpa vändning på grund av cancer kan mötas. En trygg och välkomnande miljö där fokus är på de saker som får oss att må bättre.

Move Breathe Pause’s mål är att arrangera olika aktiviteter som deltagare upplever ger bättre resurser för att själva kunna påverka sitt eget välbefinnande. Vi vill ha en öppen dialog med de som deltar så att vi kan utforma verksamheten och aktiviteter efter de behov som finns.

Just nu erbjuder vi:

Framöver planerar vi att utöka med sociala promenader i Alnarpsparken, cirkelträning utomhus, kreativt skapande osv. Hör gärna av dig med förslag på aktiviteter som du hade velat delta i och ämnen du hade velat lyssna på under föreläsningar. Vi finns här för dig.

Du kan se alla våra aktiviteter här.

Move Breathe Pause baseras på fyra grundpelare:

rörelse

Vi är gjorda för rörelse. När vi rör på oss och är aktiva med kroppen ökar inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala. Därför är rörelse en viktig pelare i vår verksamhet.

Hur rörelse ser ut kan vara väldigt olika från person till person, och även för en och samma person beroende på var du befinner dig. Rörelse kan vara att rulla på axlarna i sjukhussängen efter en operation; cirkelträning för att förbättra tåligheten och resultaten under cytostatikabehandling; yoga för att lära känna en förändrad kropp på nytt; eller en promenad eller löpning för att det får dig att må bra och gör dig glad.

Andning

Andningen är viktig för så många aspekter i vårt välmående. Med ditt andetag kan du själv påverka hur du mår mentalt och förbättra fysiska funktioner i din kropp för ökad hälsa.

När cancern kraschar in i ens liv kan chocken och alla sjukhusbesök, behandlingar, tankar och känslor få det att kännas att luften går ur en, både som patient och anhörig.

Vi hjälper dig att hitta ditt andetag igen – bokstavligt genom andningsövningar, och bildligt genom att erbjuda stöd som kan lätta på tyngden över bröstet tillräckligt för att du ska få luft igen.

pausEr

Lika viktigt som det är att röra på kroppen är det att se till att både kropp och sinne får pauser i vardagen.

Det kan vara en paus som tränar förmågan att hantera stress, som meditation, medveten avslappning eller en promenad bland träd och grönt.

Pausen kan också vara ett kort avbrott från den hårda verklighet som livet med cancer innebär, en aktivitet, ett möte, ett samtal som får dig att tänka på annat en stund.

natur

Vi människor mår bra av att vara ute i naturen – det är en plats som ökar fysiskt och psykiskt välmående för alla.

Om man har varit eller är utsatt för svår stress och situationer som är överväldigande och för svåra att hantera, som en cancerdiagnos, så är det väldigt återhämtande att spendera tid i naturen. Naturen är kravlös vilket är lugnande för vårt nervsystem.

Vi har valt Alnarpsparken som vår utgångsplats för närheten till en grön miljö som ger kraft, lugn och trygghet.

Move Breathe Pause